ما تیمی متشکل از افراد متخصص داریم که علاقه‌ی شدیدی به تکنولوژی روز بین همه‌ی ما وجود دارد، کار تیمی را خوب می‌شناسیم و برای داشتن بهترین تیم، آزمایشگاه را بر پایه اصول شش گانه رشد، مشتری محوری، شفافیت، احترام، گسترش دانش، توجه و تعهد به مسئولیت‌های کاری گسترش دادیم.

quality templates

با تیم ما آشنا شوید

مسئول فنی آزمایشگاهدکتر کیانوش کیان ارثی
دکترای پاتولوژی
سوپروایزر آزمایشگاهاشکان امیری
کارشناس علوم آزمایشگاهی
IT و توسعهحمید انصاری
بخش هورمونمهسا مسعودی نیا
بخش هماتولوژی و آنالیز ادرارمینا آمون
پذیزش و پاتولوژیمریم موذن صفائی
بخش سلامت جنینلیلا مهدی
خدماتجواد شاه مرادی
نمونه گیری، کنترل کیفی، میکروبسپیده سعیدپور
بخش هورمونزهرا منصوری
بخش بیو شمیمهسا مهدیان
بخش جوابدهیمهتاب بهروان
پذیزش و پاتولوژیسمیرا مرادی
جوابدهی، ایمنی بهداشت، امور مشتریانمحدثه جان نثاری
خدماتاحمد مرادی
دکمه Enter را بزنید
دکمه Enter را بزنید