مارا دنبال کنید:

نسبت کراتینین ادرار و آلبومین UACR

نسبت کراتینین ادرار و آلبومین اندازه گیری شده UACR است. این نسبت در بیماران برای بررسی ضایعات کلیه نوع 1 و نوع 2 که می تواند با استفاده از این ماشین حساب محاسبه شود، ارزیابی می شود.

URINE ALBUMIN TO CREATININE RATIO

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
U = UACR
ua = Urine Albumin
uc = Urine Creatinine

 آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری Albuminuria Categories in CKD (KDIGO)
   (KDIGO Staging of CKD)
  Stage AER ACR
   (mg/24h) (mg/g) (mg/mmol)
 A1 (nl or mild آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری)   < 30   < 30   < 3
 A2 (moderate آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری)   30 - 300   30 - 300   3 - 30
 A3 (severe آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری)   > 300   > 300   > 30
Albuminuria is a marker of kidney damage [increased glomerular permeability], urine AER آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری30 mg/24 hours, approximately equivalent to urine ACR آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری30 mg/g (آزمایشگاه
دکتر
کیان ارثی
اصفهان
حکیم نظامی
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
Dr kianersi
Lab
Laboratory
isfahan
esfahan
آزمایش خون
غربالگری3 mg/mmol).
Urine ACR 30-300 mg/g (3-30 mg/mmol; category A2) generally corresponds to microalbuminuria, now referred to as moderately increased.
Urine ACR >300 mg/g (>30 mg/mmol; category A3) generally corresponds to macroalbuminuria, now termed severely increased. 
Urine ACR >2200 mg/g (220 mg/mmol) is nephrotic range.

*AER = Albumin Excretion Rate. ACR = Albumin : Creatinine Ratio. CKD = Chronic Kidney Disease. 
SOURCE: KDIGO Guidelines for CKD 2012

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
دکمه Enter را بزنید
دکمه Enter را بزنید